Medlemmer

        

 

Medlemsliste primo 2013 (den faste stab omkring holdet):

 

Lis - kasserer, 1951 (10) - Jens, 1951 (25) - Kirsten, 1956 (17) - Erling, 1957 (18) - Lissie, 1943 (1) - Mogens, 1944 (19) - Tove, 1956 (12)  - Kurt 1948 (10) - Ingrid, 1947 (3) - Tommy, 1947 (1) - Connie, 1949 (0) - Jens Peter, 1947 (0) - June - assistenttræner, 1956 (11) - Jan - træner, 1951 (106).

 

Derudover har vi haft fornøjelsen af at mange andre har deltaget i træningen engang imellem:

Claus, Thomas, Bente, Mikkel, Jimmy, Leif, Jesper, Birte, Lars, Lasse, Preben, Grete, Christian, Malene, Ingrid, Karen, Jan Erik og m.m.fl. - og den gode træning med holdet fornægter sig ikke - se blot deres flotte resultater ude i verden.

 

Holdet er et lukket hold.

 

(Tallene i parantes er det antal marathonløb som hver enkelt har gennemført primo 2016).